top of page

Meet The Team

VICE PRESIDENT

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
ARVIND JODHA

T. 123-456-7890

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
NATRAJ HASRAT

T. 123-456-7890

 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
ARIJIT SEN

T. 123-456-7890

RAINA RAHA RAJAK
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon

T. 123-456-7890

ANJALI
 • White LinkedIn Icon
 • White Google+ Icon
 • White Twitter Icon
bottom of page